Automatic Identification System (AIS)

AIS används vid navigation som komplement till övrig utrustning ombord, och visar då omgivande fartygs exakta positioner, kurs fart och mycket mer. AIS-mottagare/transponder, kan anslutas till alla nyare navigationsprogram och plottrar. Med endast en AIS-mottagare, antenn och lämplig programvara (från gratis och uppåt), kan det även användas stationärt, för att följa fartygen från land. AIS kan, till skillnad mot radar, se andra fartyg som är skymda bakom öar och andra hinder. Fartygens AIS-transponder skickar kontinuerligt ut position, hastighet, kurs m.m. till alla fartyg inom VHF-räckvidden, som har motsvarande mottagarutrustning. Fartygens positioner plottas ut på bildskärmens sjökort, tillsammans med all övrig information.

Räckvidden är den samma som den vanliga VHF-trafiken, men med en bra antenn, kan man få in fartyg på oanade avstånd. På en båt räcker det med en vanlig VHF-antenn, men om man befinner sig långt från sjön, behövs en högre mast och kanske någon form av riktantenn.

Tillbaka till startsida