RODAC MARINELEKTRONIK AB har sedan starten 1972 arbetat med maritim navigationsutrustning.
Försäljning av förekommande navigationsutrustning för såväl nöjesbåtar som utrustning för fiske- och handelsfartyg.
Vår största kundkategori är rederier över hela världen.
Vi utför service och reparationer på de flesta i marknaden förekommande märken.
Vår målsättning är att ge snabb och bra service till marknadsmässiga priser.
Exempel på utrustningar vi arbetar med:

· Radar (X- och S- band)
· Gyrokompasser
· Autopiloter
· GPS
· AIS
· ECDIS
· GMDSS
· VHF

Välkommen när Ni behöver snabb hjälp med krånglande utrustning!

Tillbaka till startsida